logo99

vi en china

lastpic1

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VỐN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 

Dịch vụ Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn công trình xây dựng của FTAC gồm:

- Kiểm tra và phê duyệt chi phí đầu tư. 

- Đưa ra ý kiến về việc liệu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành có được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo quyết toán dự án hoàn thành hay không. 

- Đánh giá mức độ tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan trong quá trình thực hiện dự án. 

- Kiểm tra việc chấp hành của Chủ đầu tư đối với ý kiến kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có). 

- Xác định trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu và cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán và các cơ quan có thẩm quyền khác. 

- Trình bày báo cáo quyết toán vốn đầu tư một cách trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu. 

- Đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng liệu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, xét trên phương diện tổng thể, có còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn hay không. 

- Đưa ra ý kiến độc lập, nhận xét, đánh giá và kiến nghị về báo cáo quyết toán vốn dự án hoàn thành và các vần đề khác. 

 

Các loại hình công trình mà FTAC cung cấp dịch vụ gồm: 

- Công trình dân dụng (các khu căn hộ, văn phòng, khách sạn, chung cư....)

- Công trình giao thông vận tài (cầu đường, bến cảng....)

- Các loại hình công trình khác (năng lượng mặt trời, phòng cháy....)

 

 

 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN FTAC

Trụ sở chính : Tầng 3, Tòa Nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

Văn Phòng Tân Bình: 11B Hồng Hà Phường 2 Tân Bình TP.HCM

Hotline: 0906713480 - 0394455680

Email: viet.hb@ftac-audit.com

  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Bản Đồ

top.png