logo99

vi en china

lastpic1

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BCTC

Các dịch vụ kiểm toán BCTC của FTAC bao gồm:

- Kiểm toán theo luật định.

- Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư. 

- Kiểm toán, rà soát báo cáo tài chính phục vụ cho mục đích thuế. 

- Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước. 

- Kiểm toán theo yêu cầu doanh nghiệp phục vụ quá trình tái cấu trúc, hợp nhất, chia tách, sáp nhập, giải thể.

 

Dịch vụ kiểm toán BCTC được tiến hành theo Quy chế kiểm toán độc lập hiện hành, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hiện hành, phù hợp với các văn bản pháp luật của Nhà nước ban hành, cụ thể:

 

- Luật Kiểm toán độc số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

- Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/20012 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập; 

- Hệ thống chuẩn mực kiểm toán hiện hành của Việt Nam; 

- Và các văn bản khác có liên quan.

 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN FTAC

Trụ sở chính : Tầng 3, Tòa Nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

Văn Phòng Tân Bình: 11B Hồng Hà Phường 2 Tân Bình TP.HCM

Hotline: 0906713480 - 0394455680

Email: viet.hb@ftac-audit.com

  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU
  • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Bản Đồ

top.png